Tagasiside TTÜ avatud uste päevale 21. märtsil 2017

Palun anna tagasiside toimunud TTÜ avatud uste päevale ja hinda seda 5 punkti skaalal. Kõigi vastanute vahel loosime välja TTÜ meeneid!

Kas üritus vastas Sinu ootustele? (1 – ei vastanud üldse, 5 – vastas täielikult)*
Kuivõrd kasulik oli Sinu jaoks õppimisvõimaluste mess TTÜ aulas? (1 – ei olnud üldse kasulik, 5 – väga kasulik)*
Kuivõrd kasulik oli Sinu jaoks tudengielu mess TTÜ Tudengimajas? (1 – ei olnud üldse kasulikud, 5 – väga kasulik)*
Kuivõrd kasulik oli Sinu jaoks 2017. a vastuvõtutingimuste infotund? (1 – ei olnud üldse kasulik, 5 – väga kasulik)*
Kuivõrd kasulikud olid Sinu jaoks töötoad, ringkäigud ja avalikud loengud (juhul, kui osalesid)? (1 – ei olnud üldse kasulikud, 5 – väga kasulikud)*
Mis jättis kõige positiivsema mulje?
Mida võiksime tulevikus paremini teha?
Kas oleksid tahtnud mingist teemast veel kuulda, millest päeva jooksul ei räägitud?
Millisest kanalist said TTÜ avatud uste päeva kohta infot?*
Muu puhul palun täpsusta:
Vabas vormis tagasiside korraldajatele

Lõpetuseks paar küsimust Sinu kohta:

Millised on valdavalt Sinu hinded matemaatikas?*
Millises klassis Sa hetkel õpid?*
Palun märgi oma sugu:*
Sinu elukoht:*
Palun täpsusta:
Kas TTÜ Avatud uste päeval osalemine mõjutab Sinu valikut asuda õppima TTÜ-sse?*
Kas plaanid TTÜsse õppima tulla?*
Kui soovid osaleda TTÜ meenete loosimisel, palun sisesta oma e-posti aadress:
Aitäh!

Loosimise võitjatega võtame personaalselt ühendust.